Przy wynajęciu podpisywana jest umowa wynajmu sprzętu budowlanego i ogrodniczego.

 

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy i wynajęcia dostępnego sprzętu:

Osoba fizyczna:

- dowód osobisty

- drugi dokument ze zdjęciem i z wpisanym adresem zamieszkania (np. prawo jazdy)

Firmy:

- Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS

- NIP

- dowód osobisty osoby odbierającej sprzęt

 

Kaucja zwrotna ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprzętu i okresu najmu.

Klient zobowiązany jest do:

- użytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem,

- nie podnajmowania sprzętu osobom trzecim,

- zabezpieczenia sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,

- zwrotu przedmiotu w takim stanie, w jakim został on wypożyczony, tj. sprawny, oczyszczony i kompletny.

 

Wypożyczany sprzęt zawsze jest zatankowany do pełna.

Jeżeli oddasz sprzęt z niezatankowanym bakiem, doliczane będą dodatkowe opłaty.

Po oddaniu sprzętu wystawiana jest FV lub paragon fiskalny.

I OGRODNICZEGO

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO

+48693290004

ZGARNIAJ RABATY !

OD 3 DNI ROBOCZYCH - 10%

OD 5 DNI ROBOCZYCH - 15%

OD 10 DNI ROBOCZYCH - CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE 

DODATKOWE RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW ! ! !

Warunki wynajmu

MJ NALEŻNY Mateusz Należny

ul. Miliardowicka 73

43-518 Ligota

 

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave